Ot.prp. nr. 69 (1997-98)

Om lov om endringar i lov 4. februar 1960 nr 2 om borettslag m.m.

Om lov om endringar i lov 4. februar 1960 nr 2 om borettslag m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget