Ot.prp. nr. 69 (2002-2003)

Om lov om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta

Om lov om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget