Ot.prp. nr. 69 (2007-2008)

Om lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær)

Om lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget