Ot.prp. nr. 7 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (avgift til tiltak mot pengespillproblemer)

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (avgift til tiltak mot pengespillproblemer)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget