Ot.prp. nr. 7 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

Om lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget