Ot.prp. nr. 7 (2008-2009)

Om lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget