Ot.prp. nr. 70 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget