Ot.prp. nr. 70 (2008-2009)

Om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget