Ot.prp. nr. 71 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip m.m. (EØS-tilpasning)

Om lov om endringer i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip m.m. (EØS-tilpasning)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget