Ot.prp. nr. 72 (2001-2002)

Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Les dokumentet

(Om skolemiljøet til elevane)

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget