Ot.prp. nr. 72 (2002-2003)

Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven)

Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget