Ot.prp. nr. 72 (2002-2003)

Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven)

Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget