Ot.prp. nr. 74 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader

Om lov om endringer i lov av 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget