Ot.prp. nr. 74 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget