Ot.prp. nr. 74 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur og andre lover

Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur og andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget