Ot.prp. nr. 74 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om endringer i husleieloven

Om lov om endringer i husleieloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget