Ot.prp. nr. 74 (2008-2009)

Om lov om endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven

Om lov om endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget