Ot.prp. nr. 75 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2004: 20 Ny utlendingslov

Følg proposisjonen på Stortinget