Ot.prp. nr. 75 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 75

(2006-2007)

Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 29. juni 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Særskilt vedlegg: NOU 2004: 20 Ny utlendingslov

Følg proposisjonen på Stortinget