Ot.prp. nr. 76 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten)

Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget