Ot.prp. nr. 77 (1996-97)

Om lov om endringer i kringkastingsloven (Medieetikk mv)

Om lov om endringer i kringkastingsloven (Medieetikk mv)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget