Ot.prp. nr. 77 (1997-98)

Om lov om oppheving av lov om lærarutdanning av 8. juni 1973 nr. 49 og endringer i enkelte andre lover

Om lov om oppheving av lov om lærarutdanning av 8. juni 1973 nr. 49 og endringer i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget