Ot.prp. nr. 77 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv (arbeidsmiljøloven)

Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv (arbeidsmiljøloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget