Ot.prp. nr. 77 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond

Om lov om endringer i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget