Ot.prp. nr. 77 (2005-2006)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget