Ot.prp. nr. 77 (2007-2008)

Om lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Om lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget