Ot.prp. nr. 77 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Om lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget