Ot.prp. nr. 77 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Om lov om endringer i akvakulturloven

Om lov om endringer i akvakulturloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget