Ot.prp. nr. 78 (1997-98)

Om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m v (Tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke m m)

Om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m v (Tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke m m)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget