Ot.prp. nr. 78 (1999-2000)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget