Ot.prp. nr. 8 (1996-97)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Oppfølging av Velferdsmeldingen)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Oppfølging av Velferdsmeldingen)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget