Ot.prp. nr. 8 (1997-98)

Om lov om endringar i film- og videogramlova og straffelova

Om lov om endringar i film- og videogramlova og straffelova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget