Ot.prp. nr. 8 (2008-2009)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Om lov om endringer i folketrygdloven
(samleproposisjon høsten 2008)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget