Ot.prp. nr. 80 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 9. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.)

Om lov om endringer i lov 9. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget