Ot.prp. nr. 80 (2007-2008)

Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.)

Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget