Ot.prp. nr. 81 (1998-99)

Om lov om særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget