Ot.prp. nr. 81 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om lov om felles regler for det indre marked for naturgass mv.

Om lov om felles regler for det indre marked for naturgass mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget