Ot.prp. nr. 81 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget