Ot.prp. nr. 82 (2002-2003)

Lov om endringar i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek

Lov om endringar i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget