Ot.prp. nr. 83 (2003-2004)

Om lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

Om lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget