Ot.prp. nr. 83 (2004-2005)

Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget