Ot.prp. nr. 85 (1997-98)

Om lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EU-direktiv om rettslig vern av databaser)

Om lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EU-direktiv om rettslig vern av databaser)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget