Ot.prp. nr. 85 (2005)

Om lov om endringer i kommuneloven (kommunalt rapporteringsregister)

Om lov om endringer i kommuneloven (kommunalt rapporteringsregister)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget