Ot.prp. nr. 85 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Om lov om endring i sjøloven (registrering og rettsvern for pant i skrog m.m.)

Om lov om endring i sjøloven (registrering og rettsvern for pant i skrog m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget