Ot.prp. nr. 86 (1998-99)

Endringar i skatte- og avgiftslovgjevinga

Endringar i skatte- og avgiftslovgjevinga

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget