Ot.prp. nr. 86 (2005-2006)

Om lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover

Les dokumentet

(krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell, tilbakekall av rekvireringsrett og endringer i betegnelsen farmasøyt)

Følg proposisjonen på Stortinget