Ot.prp. nr. 87 (1998-99)

Om lov om endringer i sjøfartslovgivningen mv

Om lov om endringer i sjøfartslovgivningen mv

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget