Ot.prp. nr. 87 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Om lov om endringer i sjøfartslovgivningen mv

Om lov om endringer i sjøfartslovgivningen mv

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget