Ot.prp. nr. 87 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven)

Om lov om endringer i lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget