Ot.prp. nr. 87 (2005-2006)

Om lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Om lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget