Ot.prp. nr. 87 (2005-2006)

Om lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Om lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget