Ot.prp. nr. 87 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Om lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Om lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget