Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 89 (2002-2003)

Om lov om endringar i folketrygdlova (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis)

Til innhaldsliste

Tilråing

Helsedepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringar i folketrygdlova (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i folketrygdlova (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til toppen
Til forsida av dokumentet