Ot.prp. nr. 9 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 12 juni 1987 nr 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Om lov om endringer i lov 12 juni 1987 nr 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget