Ot.prp. nr. 9 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (eierbegrensningsregler og holdingmodell)

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (eierbegrensningsregler og holdingmodell)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget