Ot.prp. nr. 9 (2000-2001)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Les dokumentet

(samleproposisjon høsten 2000)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget