Ot.prp. nr. 9 (2000-2001)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 9

(2000-2001)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

(samleproposisjon høsten 2000)

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 27. oktober 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget