Ot.prp. nr. 92 (2001-2002)

Om lov om e-pengeforetak

Om lov om e-pengeforetak

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget